Milleks autole sillastend

Pildil näidatud rehviga EI TOHI SÕITA !!!. Niisuguste rehvidega sõiduk sattus Autode Hooldekodusse kontrolli, klient kurtis, et auto "ujub" teel.
Kõniteekivi ramminud BMW sillastendis AUTODE HOOLDEKODUs

Milleks sillastend ?

Milleks silla reguleerimine ?

Milleks sildade reguleerimine ?

Sõiduvahendirataste õige asend on üks tähtsamaid momente sõiduohutuse tagamisel ja auto pikaajalisel kasutamisel.

Reguleerimise täpsusest oleneb:

 • SÕIDUOHUTUS
 • AUTOJUHI TUJU / ENESETUNNE
 • rehvide kulumiskiirus / kulumisühtlus
 • kütusekulu
 • auto teel püsimine, 
 • auto "käitumine" kurvi sisenemisel, 
 • kurvis, kurvist väljumisel,  
 • pööretel kurvidesse sisenemisel sõiduki teel püsimine
 • silladetailide jm veermikuosade kulumine
 • rooliratta asend
 • erinevate veermikudetailide kestvus
 • jne

MILLISED ON TUNNUSED, ET SÕIDUK VAJAB SILDADE REGULEERIMIST ?

 • rehvide ebaühtlane kulumine - üks rehviäär rohkem kulunud kui teine - aluskiht välja kulunud, tavaliselt ei märgata seda enne kui rehvitöökojas. Kesse ikka oma auto alla ronib, et rehve kontrollida. Oma osa etendab siin ka rehvirõhk. Liiga palju õhku rehvis - rehv kulub keskelt rohkem. Liiga vähe õhku - rehv kulub äärtest rohkem. Rehvikulumise loogika siin seisneb toetuspinnas, vastavalt rehvisiserõhule asetub ka rehvi toetuspunkt e tööpind, mis on tugevamalt kontaktis maapinnaga
 • auto teelt kõrvalekaldumine - paremale / vasakule - kui rool hetkeks lahti lasta - eeldus siledal ja tasasel teel sõitmine - jälgi liiklusohutust !!!
 • rooliratta viltune asend - auto sõidab otse, kuid rooliratas on juhil viltu käes
 • kurvi sisenedes auto juhitavus "langeb" - auto tahab ise "kuhugi" minna
 • auto "ujub" teel, kord tahab minna vasakule, kord paremale. Ikka sinna kuhu tal kergem minna. Kui sõiduvahendil esinevad eelpool kirjeldatud tunnused, siis on üpris tõenäoline, et esisillal on lahkujooks e esimesed rattad on lahku. Teadaolevalt peavad esirattad olema võrdse kokkujooksuga või siis pisukese kokkujooksuga või hoopis lahkujooksuga. KÕIK SÕLTUB muidugi konkreetsest sõidukist ja tema tehaseandmetest.
 • kui auto esirehvid "kiunuvad" kurvi sisenedes, esisilla rehvide välisküljed kuluvad kiiremini - siis on tõenäoliselt tegemist liigse kokkujooksuga e rattad on eestpoolt vaadates liiga kokku.
 • väga oluline on ka tagasilla rataste erinevad kalded: kokku-lahkujooks, külgkalded - osadel sõiduvahenditel ei saagi tagasilda reguleerida. Siin aitab ainult uute sillapukside paigaldamine
 • AUTODE HOOLDEKODU omab ajakohaseid andmebaase ja oskusi reguleerida sõiduvahendeid.
 • tuleb tihti ette ka olukordi, kus klient ei kurda millegi üle, ometi juba silmaga on näha, et rattad jooksevad ise suunda, eks ta ole ...

 

 

Peale õige sillastendiga - oluline on muidugi isik, kes kontrollimis ja reguleerimistöid läbi viib - kontrollimist ja reguleerimist on tagatud järgmised omadused:

 

 • MOOTORIKÜTUST KULUB VÄHEM
 • auto püsib hästi teel - SUUREM LIIKLUSTURVALISUS TAGATUD
 • kerge juhitavus - auto ei "uju"
 • parem manööverdamisvõime
 • ühtlane rehvide kulumine - järsud pidurdamised ja rehvide tasakaalustamine ja rehvirõhud on eraldi teemad. Olematuks ei saa ISEGI MEIE, AUTODE HOOLDEKODU rehvide kulumist teha.

 

Hästi reguleeritud esisillal on rehvid usaldusväärsed

Millal teha lasta sildade kontrolli ja reguleerimistöid ?

Palju sõltub muidugi auto omanikust ja tingimustest kus autot kasutatakse - järskudest aukudest läbisõitmine, kõnniteepiiretega kokkusaamine, põldudel - metsades kiiruskatseid tehes jm rasketes oludes auto kasutamine kiirendab oluliselt sildade paigast ära minekut. On tõestatud ka tõsiasi, et kui autole on paigaldatud veosillale kõik uued puksid jm detailid, siis mitte väga suure läbisõidu juures - ca 100 km - on sillaasendi asend muutunud e uued puksid on "järele andnud". Siis pole muud kui sillastend Tartus uuesti. Nii on.

Ei ole olemas kindlat seadust - kuid on olemas nn rusikareegel -

 • kui autoroolist hetkeks lahti lasta ja auto hakkab kõrvale kalduma - siledal teel,
 • rehvivahetuse hooajal,
 • kui autoga on sõidetud läbi löökaugu,
 • kui on paigaldatud uued veermiku või rooliosad,
 • kui rehvid on ebaühtlaselt kulunud,
 • sõidukindlustunde tagamiseks,
 • LIHTSALT KINDLUSTUNDE SAAVUTAMISEKS, ET AUTO VEERMIKUGA IKKA KÕIK KORRAS ON
 • ...

 • VANA JA HEA PÕHIMÕTE: ihtsam on autot korras hoida kui pidevalt tegeleda tagajärgede kõrvaldamisega.

Autode varuosade müük on paljudele ettevõtetele kasulik tegevus, kuid autoomanik ei pea ilmtingimata uusi varuosi ostma. Väga palju on kasu korralisest veermiku kontrollist - ja sildade reguleerimisest. Rehvide müük on samuti väga kasulik tegevus - kuid siingi on võimalik kokku hoida,

kui sillastend on õigesti ÕIGES kohas teostatud. Kasutatud rehvid on muidugi odavamad, kuid needki kuluvad VÄGA kiiresti kui sillastend ehk sildade reguleerimine pole õigesti tehtud. Kasutatud rehvide müük on olnud Eestis väga levinud, kuid nende ostmine ei ole kohustus omaette. Rehvid ja veljed on autoturvalisuse juures väga olulised koostisosad, ja uute rehvide hinnad langevad allapoole...

 

KAS SÕIDAKSID REHVIDEGA, MILLEL ON ÜHEL KÜLJEL TRAADID VÄLJAS, KUNA SILLASTENDI TÖÖ ON TEGEMATA !!!

Kasutatud talverehvid, soodsad kasutatud rehvid, odavad rehvid igal uuel hooajal ei ole lahendus -

REGULEERI SILD PAIKA !!!

ÄRA VALI PILTIDEL ESITATUD SÕIDUVAHENDITE REHVE - TULE AUTODE HOOLDEKODUSSE VEERMIKU KONTROLLI JA SILDADE REGULEERIMISTÖÖDELE

 

 

Sõidukil võib olla ratta.- kalded ja jooksud paigas. Kuid piisab ka lõtkudest veermikus, et tekiksid ülalpool piltidel toodud moondused rehvimustril.

KEEGI NAGU NÄRIB REHVE, KUI SINA SÕIDAD !!!

ET REHVIDE NÄRIMIST VÄLTIDA TEOSTAME ENNE SILDADE REGULEERIMIST VEERMIKU KONTROLLI, ET LEIDA VÕIMALIKKE LÕTKE ALUSVANKRIS. NENDE LEIDMISEL VAHETAME VASTAVAD DETAILID.

Pane aeg kinni sillastendi kontrolliks SIIN

Sõnasstusstiile klientide poolt öelduna:

 • Soovin auto sillastendi. Jooks paigast àra. Sööd rehve.