Koolitus koolis: Tartu KHK

Tartu Kutsehariduskeskuses on tööl toredad inimesed. Koostöös toredate inimestega tutvustasime Koch HD-10 sillastendi aparaati kolmele erinevale grupile. Sillastendi, millega saab kontrollida teisi sillastende.

Eesmärk - noorema generatsiooni valgustamine tänapäevase lasersillastend tehnoloogiaga. Digitaalajastul, kus arvutiekraan pärsib iseseisva mõtlemise - on kasulik minna lasertehnoloogiale üle, et mitte sõltuda mõõtepeade kalibreerimise vajadusarvetest, arvuti kapriisusest, velgede ärakriipimise hirmust, pidevast töö ülekontrollist jne

Esimene grupp oli AUT10.

Näidismõõtmise / reguleerimise korraldasime töökoja põrandal, kanalil. Et taaskord purustada müüt sellest, et sõiduki geomeetriat - rataste asendeid saab AINULT mõõta neljapostilise tõstuki abil.

Tartu Kutsehariduskeskuse autotehnikute klassis on suur teleriekraan, kus esitlesime põhjalikku videot erinevate Koch sillastendide töövõimaluste kohta.

Grupp oli väga suur - üle kahekümne õpilase - sellegipoolest keegi õpilastest ei jäänud infost ilma. Samal ajal kui toimus esitlus - toimus ka videoülekanne otse teleriekraanile. Et mitte niisama jahuda püstaku piki,- või külgkaldest, kokku,- või lahkujoooksust, rataste pöördraadiusest, siis Tartu Kutsehariduskeskuse õpetaja seletas lahti eelpool kirjeldatud mõistete olemuse. Seega koos teooriaga sai selgeks kohe ka praktiline pool.

LIHTSALT SUUREPÄRANE.

Kõik õpilased - v.a. need kes nurga taha peitu pugesid - said ise proovida veljeklambrite paigaldamise lihtsust, inklinomeetrit - seadet, mis mõõdab püstaku külg,- ja pikikallet - kalibreerimise lihtsust ja kiirust, andmete lugemist arvutist ja reguleerimiste olemust.  

Järgmine grupp oli AT208.

Taaskord enne üldtutvustav video vaatamine teleriekraanilt - et seadme võimalused õpilastele kiiremini kohale jõuaks.

Peale video vaatamist - mõned tähelepanu küsimused - kes õigesti ja kiiresti vastas sai ka vastava hinde.

Kõigepealt ikka näide kui lihtne on Koch sillastendiga töötada, siis said kõik grupis olnud õpilased seda ka ise proovida.

Ackermanni nurga mõõtmine - tulemuse lugemine esirataste pöördaluselt. Ehk teema selles, et kui sõiduki rattad pööravad kurvis, siis välimise ratta pöörderaadius peab olema väiksem kui sissemise ratta oma. 

Tagasilla skaalalt esisilla kokku,- või lahkujooksu mõõtmine. Kui kokkujoooksu arvväärtus teada, siis mida sellega edasi peale hakata. Kuidas teha nii, et kokkujooks esiratastel õige ja ka rool jääks samal ajal õigesse ehk otseasendisse.

Kolmas grupp - kõige kõvemad mehed. AUD10 ja ka asjast huvitunud õpetajad.

Ka kõige kõvem grupp ei hakanud looma oma teooriat sõiduki geomeetria mõõtmise kohta.

Autoomanik väitis, et sõidu ajal rool viltu.

Seda me ka kiirete mõõtmistulemuste abil kinnitasime.

Kõik, kes KUULASID ja KUULSID said Koch HD-10 sillastendide sillastendist aru ja ja esitatud küsimused said kõik ka rahuldavad vastused.

Ühe õpilase poolt jäi kõlama repliik:   SEE OLI JU NII LIHTNE SILLASTEND !

 

TÄNAME- Tartu Kutsehariduskeskust.